Trang chủ » Giới thiệu »

Giới thiệu

Giới thiệu chung

“Ngăn chặn, phát hiện và nhận biết: Hãy giữ cho mọi nhà an toàn trước thuốc giả” nhằm cung cấp tới cộng đồng và các tổ chức có liên quan về sự nguy hiểm của thuốc giả tại Việt Nam. Việt Nam là một trong những thị trường dược phẩm lớn nhất của Đông Nam […]