Trang chủ » Thông tin » Thông tin trong ngành » Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế sẽ tăng giá viện phí vào cuối năm 2014

Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế sẽ tăng giá viện phí vào cuối năm 2014

Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đang tiến hành phân loại các phẫu thuật, thủ thuật để tiến tới áp dụng giá viện phí mới đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ vào cuối năm 2014. Việc tăng viện phí này nằm trong lộ trình để từng bước sẽ tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện các dịch vụ y tế vào năm 2018.

Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế sẽ tăng giá viện phí vào cuối năm 2014

Ảnh minh họa.

Theo lộ trình tăng viện phí của Bộ Y tế, năm 2014 sẽ tính thêm 2 yếu tố là: Chi phí chi trả phụ cấp thường trực được tính vào giá ngày giường điều trị nội trú; chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính vào giá từng phẫu thuật, thủ thuật.

Theo đó, giá các ca phẫu thuật đặc biệt (ghép tạng, mổ tim…) tối đa sẽ tăng thêm 1.520.000 đồng/ca; phẫu thuật loại I tăng tối đa 660.000 đồng/ca… Bên cạnh đó, các thủ thuật cũng tăng lên tối đa 300.000 đồng/ca với thủ thuật loại đặc biệt và thấp nhất là thủ thuật loại III là 28.500 đồng/ca. Đây là số tiền sẽ trả cho cả kíp phẫu thuật, thủ thuật. 

Giá điều chỉnh ngày giường bệnh sẽ tăng 11.000-20.000 đồng/ngày giường điều trị tùy hạng bệnh viện, chi phí phẫu thuật, thủ thuật sẽ tăng từ 190.000-1.520.000 đồng/ca tùy loại phẫu thuật, thủ thuật. 

Ngoài ra, đến năm 2015, giá viện phí sẽ tính thêm: Tiền lương (theo mức 20-50% quỹ tiền lương cơ bản đối với từng tuyến bệnh viện); khấu hao trang thiết bị trực tiếp thực hiện dịch vụ; chi phí quản lý, vận hành bệnh viện. 

Trong giai đoạn 2016-2017, chi phí tiền lương sẽ được tính theo mức 50-100% quỹ tiền lương cơ bản, cộng thêm khấu hao trang thiết bị trực tiếp thực hiện dịch vụ và chi phí quản lý, vận hành bệnh viện. Sau 2018, giá viện phí sẽ tính đầy đủ chi phí để thực hiện dịch vụ.


Theo Báo Quân đội Nhân dân

Nhận xét sản phẩm: "Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế sẽ tăng giá viện phí vào cuối năm 2014"