Trang chủ » Thông tin » Thông tin » Thông tin trong ngành » Chuẩn hóa trình độ đào tạo ngành Y tế

Chuẩn hóa trình độ đào tạo ngành Y tế

Từ 1/1/2021, các cơ sở y tế chỉ tuyển viên chức có trình độ cao đẳng; từ 1/1/2025 số viên chức trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng.

38-14011788512499

Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp có 4 hạng từ cao đến thấp (hạng I- IV). Đối với chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược hạng IV quy định trình độ trung cấp, tuy nhiên đến năm 2021 sẽ phải chuẩn hóa trình độ cao đẳng để hội nhập các nước ASEAN.

Phát hiểu tại hội nghị ngày 2/3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, việc chuẩn hóa trình độ đào tạo chức danh nghề nghiệp hạng IV là cao đẳng được thực hiện theo lộ trình, tránh tạo tâm lý bất ổn. Theo đó, từ 1/1/2021 chỉ tuyển viên chức có trình độ cao đẳng; từ 1/1/2025 số viên chức có trình độ trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng, đến lúc đó không có chức danh trình độ trung cấp.

Theo Thứ trưởng Tiến, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong việc đào tạo chuẩn hóa đội ngũ viên chức, đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định của chức danh nghề nghiệp, đặc biệt là điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược.

Hiện Việt Nam có 40 trường đại học, 68 trường cao đẳng, 71 trường trung cấp đạo tạo nhân lực y tế. So với các trường nghề khác thì trung cấp y, dược nhiều năm nay vẫn thu hút rất đông học sinh.

Theo vnexpress

Nhận xét sản phẩm: "Chuẩn hóa trình độ đào tạo ngành Y tế"