Trang chủ » Thông tin » Thông tin trong ngành » Đã có quy chuẩn quốc gia về sản phẩm dinh dưỡng

Đã có quy chuẩn quốc gia về sản phẩm dinh dưỡng

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành và áp dụng các quy chuẩn mang tính quy phạm, phân định rõ các loại sản phẩm dinh dưỡng công thức, làm căn cứ cho việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với những loại sản phẩm này.

Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh 4 loại sản phẩm dinh dưỡng công thức và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan

Có bốn loại sản phẩm dinh dưỡng công thức được đề cập trong bộ quy chuẩn này là sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi (loại này cũng có thể được sử dụng như nguồn thức ăn để thay thế sữa mẹ); sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi (sản phẩm này nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ bị bệnh, rối loạn hoặc cần chăm sóc y tế và có thể sử dụng như nguồn thức ăn thay thế sữa mẹ); sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi (các sản phẩm này chỉ được dùng với mục đích ăn bổ sung) và sản phẩm dinh dưỡng công thức chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi

Theo Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Trần Quang Trung, Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này sẽ là công cụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước; bảo đảm chất lượng, an toàn đối với các loại sản phẩm dinh dưỡng; giúp trẻ em Việt Nam được sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng công thức đạt tiêu chuẩn quốc tế

Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên thực hiện công bố hợp quy trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Thuỳ Minh – Vnmedia

Nhận xét sản phẩm: "Đã có quy chuẩn quốc gia về sản phẩm dinh dưỡng"