Trang chủ » Thông tin » Quản lý chất lượng thuốc » Đình chỉ 5 loại thuốc chữa bệnh không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Đình chỉ 5 loại thuốc chữa bệnh không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục đình chỉ lưu hành 5 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, gồm:

– Thuốc viên nén bao phim Sagapanto 40 (Pantoprazole 40mg), lô sản xuất: SNOO11303, ngày sản xuất: 15/6/2013, hạn dùng: 14/6/2015, số đăng ký VN-13065-11 do Công ty Saga Laboratories, India sản xuất, Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan trong môi trường đệm pH6,8 và chỉ tiêu định lượng.

– Thuốc viên nén Bình vị nam. Lô sản xuất: 0212013, hạn dùng: 31/12/2015, số đăng ký: V1459-H12-10 do cơ sở sản xuất thuốc Y học cổ truyền – TNT sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Bình vôi và độ nhiễm khuẩn.


Ảnh: Minh hoạ

– Thuốc Viên nén bao phim INTAS-LEVO (Levofloxacin 500mg) Lô số: TT13078, Hạn dùng 11/2015, SĐK: VN-8763-09  do công ty Intas Pharmaceutical LTD –  India sản xuất, Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm TW 2 nhập khẩu, Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

– Thuốc viên nang CENOXIB-200 (Celecoxib 200mg), Lô số: SCB 1301, Hạn dung 11/02/2016. SĐK: VN-14634-12, do Công ty Celogen Pharma Pvt.Ltd.., India sản xuất, Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng và độ đồng đều khối lượng.

– Thuốc Thăng trĩ, số lô: 0153, ngày sản xuất: 01/11/2013, hạn dùng 01/1/2016; số đăng ký: V832-H12-10 do Công ty Cổ phần Nam Dược sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Thăng Ma và Hoàng Kỳ.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc có sử dụng thuốc tiến hành kiểm tra, kiểm soát các nguồn thuốc hiện có tại đơn vị, nếu phát hiện các loại thuốc trên tiến hành thu hồi, làm thủ tục trả lại cho các cơ sở phân phối, cung ứng theo qui định.

Nhận xét sản phẩm: "Đình chỉ 5 loại thuốc chữa bệnh không đạt tiêu chuẩn chất lượng"