Trang chủ » Thông tin » Quản lý chất lượng thuốc » Dừng ngay việc kê đơn và sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Buflomedil

Dừng ngay việc kê đơn và sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Buflomedil

Cục QLD yêu cầu các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh thuốc phải khẩn trương thu hồi toàn bộ các lô thuốc có chứa hoạt chất buflomedil trên toàn quốc và gửi báo cáo thu hồi về Cục QLD trước ngày 27/9/2012. Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu các đơn vị này không được nhập khẩu, đưa vào sản xuất và sử dụng các nguyên liệu chứa hoạt chất buflomedil.

Đối với các đơn vị thuộc khối điều trị, Cục QLD yêu cầu dừng ngay việc kê đơn và sử dụng thuốc có chứa hoạt chất buflomedil.

Hoàng Thái

 

Bài thuốc nam lành tính hay khác điều trị bệnh trĩ tại nhà thuốc nam An Dược !

Nhận xét sản phẩm: "Dừng ngay việc kê đơn và sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Buflomedil"