Trang chủ » Thông tin » Quản lý chất lượng thuốc » Thu hồi thuốc Nalidixic acid tablets BP 500mg do Ấn Độ sản xuất

Thu hồi thuốc Nalidixic acid tablets BP 500mg do Ấn Độ sản xuất

Thuốc bị thu hồi là Nalidixic acid tablets BP 500mg  (chứa hoạt chất Nalidixic acid), dạng viên nén bao phim, số lô: 4323; ngày sản xuất: 18/10/2010; hạn dùng: 17/10/2013; SĐK: VN-1109-06 và Lô: 5046; ngày sản xuất: 29/1/2011; hạn dùng: 28/01/2014; SĐK: VN-1109-06,  do Công ty  Flamingo Pharmaceuticals Ltd., India sản xuất,  đơn vị CTTNHH MTV DPTW1 nhập khẩu.

Mẫu thuốc này được lấy tại Nhà thuốc Trường Khang-24 Nguyễn Thuỵ, Tp. Quảng Ngãi và Nhà thuốc 03 Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để kiểm nghiệm và kết quả kiểm nghiệm cho thấy thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hoà tan.

NIDQC

Bài thuốc nam lành tính hay khác điều trị bệnh trĩ tại nhà thuốc nam An Dược !

Nhận xét sản phẩm: "Thu hồi thuốc Nalidixic acid tablets BP 500mg do Ấn Độ sản xuất"