Trang chủ » Thông tin » Thông tin thuốc an toàn » Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động đã giảm

Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động đã giảm

Ngày 30-6, ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội thảo định hướng về “Thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014-2016”. Hội thảo do Hội Y tế Công cộng (YTCC)  Việt Nam phối hợp với Hội YTCC tỉnh tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình thực thi Luật và các văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam, chia sẻ những kết quả đã đạt được của mô hình thành phố không khói thuốc được triển khai tại Nha Trang giai đoạn 2012-2013 và định hướng các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2014-2016.

Ông Lê Xuân Thân

Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Năm 2012-2013, dưới sự hỗ trợ của Hội YTCC Việt Nam, chương trình xây dựng TP. Nha Trang không khói thuốc lá được triển khai. Sau 2 năm thực hiện cho thấy, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại Khánh Hòa giảm từ 57% xuống còn 47,7% và đã có sự chuyển biến tích cực về hành vi hút thuốc lá của người lao động tại nơi làm việc.

Kết luận tại hội thảo, ông Lê Xuân Thân yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đưa Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đi vào cuộc sống; đẩy mạnh việc thực thi Luật này bằng các biện pháp quản lý và các quy phạm pháp luật; các cơ quan nhà nước phải đi đầu trong việc thực hiện nghiêm việc hút thuốc đúng nơi quy định, đưa tiêu chí này vào xếp loại cơ quan văn hóa…Đồng thời, đề nghị TP.Nha Trang tiếp tục phối hợp với Hội YTCC Việt Nam thực hiện đề án xây dựng thành phố không khói thuốc để làm điểm cho các địa phương khác học tập.

Nhận xét sản phẩm: "Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động đã giảm"