Trang chủ » Thông tin » Thông tin trong ngành » Giá dịch vụ y tế và thuốc tăng cao trong tháng 6

Giá dịch vụ y tế và thuốc tăng cao trong tháng 6

Ngày 23-6, Cục thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,58% so tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng tính CPI có 8 nhóm tăng. Trong đó tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 8,69%, riêng dịch vụ y tế tăng 11,65% đã đẩy nhóm này tăng cao tác động đến CPI tháng 6.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng do tác động của nhóm thuốc và y tế tăng cao

Tăng cao thứ hai là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,53% trong đó thực phẩm tăng đến 1,08%. Nguyên nhân là do mưa nguồn cung hạn chế, các mặt hàng rau củ đặc biệt là nguồn hàng từ Đà Lạt về các chợ ít hơn so ngày thường nên giá tăng cao.

Tăng cao thứ ba là nhóm nhà ở điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 0,44% chủ yếu do giá xi măng, cát, đá xây dựng, gạch xây, gas… tăng. Các nhóm khác tăng nhẹ với mức tăng dưới 0,3%.

Riêng nhóm đồ uống thuốc lá, nhóm bưu chính viễn thông và nhóm văn hóa giải trí du lịch giảm nhẹ so tháng trước.

Như vậy so với cùng kỳ CPI tháng 6 TP.HCM tăng 5,52%, tính chung sáu tháng CPI tăng 1,09%.

 

TÚ UYÊN

Nhận xét sản phẩm: "Giá dịch vụ y tế và thuốc tăng cao trong tháng 6"