Trang chủ » Thông tin » Thông tin trong ngành » Sẽ đấu thầu thuốc ở cấp quốc gia

Sẽ đấu thầu thuốc ở cấp quốc gia

Những thuốc có tỷ trọng sử dụng cao trong các bệnh viện sẽ được chọn để đấu thầu tập trung ở cấp trung ương. Những loại chỉ có 1-2 nhà sản xuất sẽ áp dụng hình thức đàm phán giá.

Theo Luật đấu thầu (hiệu lực từ 1/7) và nghị định 63 hướng dẫn, thuốc có tỷ trọng sử dụng cao trong các bệnh viện sẽ được chọn để đấu thầu tập trung ở cấp trung ương. Đối với thuốc chỉ có 1-2 nhà sản xuất, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc trong thời gian còn bản quyền và các trường hợp đặc thù khác sẽ áp dụng hình thức đàm phán giá.

“Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bảo Hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thành lập Hội đồng đấu thầu tập trung. Khi đấu thầu tập trung, chúng ta sẽ khắc phục được tình trạng mỗi nơi một một giá và sự chênh lệch giá giữa các đơn vị đấu thầu”, tiến sĩ Trương Quốc Cường, Cục trưởng Quản lý Dược, Bộ Y tế nói.

Theo Luật đấu thầu và nghị định 63, Bộ Y tế sẽ ban hành danh mục thuốc đấu thầu, thuốc mua tập trung và các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá; đồng thời xây dựng lộ trình và hướng dẫn mua thuốc tập trung ở cấp quốc gia, cấp địa phương, bảo đảm từ năm 2016 thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

thuoc111-9655-1418008470.jpg

Hiện cùng một loại thuốc nhưng giá trúng thầu có thể khác nhau ở các bệnh viện.

Theo Cục trưởng Quản lý Dược, về nguyên tắc đấu thầu thuốc tập trung càng nhiều càng tốt nhưng sẽ có lộ trình, tùy theo năng lực của hội đồng. Trước mắt, sẽ tập trung đấu thầu cấp quốc gia những nhóm thuốc có tỷ trọng sử dụng cao trong hệ thống khám chữa bệnh. Trong năm 2015, liên bộ sẽ ban hành thông tư mới hướng dẫn việc đấu thầu thuốc thay thế cho thông tư 01, 36, 37.

Thông tư liên tịch số 01 do liên bộ Y tế – Tài chính ban hành có hiệu lực từ 1/6/2012, từng được kỳ vọng giúp giảm giá thuốc thông qua cơ chế đấu thầu công khai. Cơ chế này đã giúp nhiều bệnh viện cắt giảm chi phí dành cho mua thuốc một cách đáng kể, có nơi tới 30%. Tuy nhiên, nó cũng bộc lộ một số hạn chế. Trong số thuốc đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng thì ưu tiên mặt hàng có giá thấp nhất. Điều này khiến nhiều bệnh viện lo ngại, thuốc mua được giá rẻ nhưng chưa chắc đã tốt.

Nhận xét sản phẩm: "Sẽ đấu thầu thuốc ở cấp quốc gia"